Ligbedsystemen voor de koe

Liggen is voor koeien belangrijk, de ligduur bepaalt voor een groot deel het dagelijks comfort van de koe en heeft ook een grote invloed op de melk productiviteit. De combinatie van ligbox beugel, koematras en de maatvoering bepalen in sterke mate het gemak waarmee de koe de ligplek kan benaderen en de mate van ligcomfort die zij ervaart.

Ligbedsystemen voor de koe
Ligbedsystemen voor de koe