Weer trots op eigen benen

Bijna twaalf jaar maakte Royal de Boer onderdeel uit van de Duitse multinational Gea Farm Technologies. Sinds begin dit jaar staat de Leeuwarder stal-inrichter weer op eigen benen. ,,We stralen weer Hollands glorie, trots en ervaring uit.”

Bron: Leeuwarder Courant

Weer trots op eigen benen
Weer trots op eigen benen

Royal de Boer weer trots op eigen benen

‘Gea is zonder meer een fantastisch bedrijf. Er is geen nee te koop. Op alle gebieden hebben ze deskundige mensen. En van die goede naam hebben wij zeker geprofiteerd.” Commercieel directeur Henri Geerts is vol lof over het Duitse agrarische technologieconcern waar stalinrichter Royal de Boer in 2009 onderdeel van werd.

Toch is de in Dalfsen woonachtige manager uiterst content dat beide partijen begin dit jaar afscheid van elkaar hebben genomen. ,,Onderdeel uitmaken van een groot concern was een enorme overgang. Alle besluiten van enige omvang moesten afgestemd worden met het hogere management op het Duitse hoofdkantoor. Bovendien werden we beperkt in onze samenwerkingsverbanden. In het buitenland mochten we alleen zaken doen met Gea-dealers.”

De Leeuwarder producent en leverancier van onder meer ligboxen, voer- en veehekken, waterbakken, mestschuivers en -robots en klimaatbeheersingsapparatuur ging dan ook door een diep dal, de eerste jaren na de overname. De omzet kelderde van zo’n 40 miljoen euro naar circa 25 miljoen euro.

En net toen de samenwerking een beetje begon te draaien, en de omzet omhoog krabbelde naar 30 miljoen euro, nam Gea het strategische besluit om zich te concentreren op het automatisch melken en automatisch voeren. Deze zogenoemde high end-producten genereren meer marge, omdat er onderhoud- en servicecontracten aan gekoppeld zijn. Gea nam dit besluit vanwege de succesvolle introductie van de DairyRobot. ,,Echt een hele goede melkrobot”, verklaart Geerts.

Het besluit betekende dat Royal de Boer in de etalage werd gezet. Begin dit jaar werd bekend dat de Leeuwarder stalinrichter is overgenomen door Mutares. Deze investeringsmaatschappij uit München is vooral actief in de automotive, maar wil zich sterker profileren in de agrobranche.

De wisseling betekent dat het Leeuwarder bedrijf weer grotendeels op eigen benen staat en dat het managementteam in Leeuwarden weer zelf besluiten kan nemen en een strategie kan uitzetten. ,,En daar maken we dankbaar gebruik van”, stelt Geerts. Zo is de bedrijfsnaam Royal de Boer, die bij Gea steeds meer op de achtergrond kwam te staan, in ere hersteld met een nieuw groen-oranje logo en de toevoeging ‘since 1869’. ,,We stralen weer Hollandse glorie, trots en ervaring uit en we gaan ons weer volop presenteren op landbouwbeurzen.”

De onlangs vastgestelde strategie is ‘Waar koeien zich thuis voelen’. ,,Alle producten die we maken, ontwikkelen of afnemen worden langs die lat gelegd”, stelt Geerts. ,,Want een koe die goed in haar vel zit, wordt ouder en produceert makkelijker.” Maar is dat geen overbodige slogan? Er worden toch geen stallen gebouwd waar koeien zich niet thuis voelen? ,,Dat zou je zeggen, maar er is en wordt in de branche veel stalmateriaal gemaakt waar vooral het gemak voor producent en boer voorop staan.”

Het streven is om de komende jaren te groeien naar circa 33 miljoen euro. ,,We moeten realistisch blijven”, benadrukt Geerts. ,,We zijn actief in een straal van 1000 kilometer rondom Leeuwarden. In dit deel van de wereld groeit de melkveehouderij niet en is sprake van een verdringingsmarkt. Een omzetgroei van 10 procent zou een uitstekende prestatie zijn.”

Stalinrichters zullen niet alleen oog moeten hebben voor dierenwelzijn, maar ook steeds vaker oplossingen moeten aandragen om de uitstoot van stikstof en broeikasgassen te verminderen. Slaagt de sector daar niet in, dan zullen boeren aangespoord worden om koeien vaker en langer te laten weiden.

Geerts: ,,En dat zie ik niet gebeuren. Melkveebedrijven blijven groeien en boeren maken vaker gebruik van melkrobots. Weidegang wordt dan steeds lastiger. We zullen die uitdagingen met staltechnologie moeten oplossen. En dat gaat ons ook lukken. Daar ben ik van overtuigd.”

Bron: Leeuwarder Courant
Bron foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Over Royal de Boer

Royal de Boer is uw partner op het gebied van stalinrichting. Wilt u meer weten over Royal de Boer?

Over Ons

Contact opnemen

Laat u informeren over stalinrichting van Royal de Boer en neem gerust contact op.

Contact opnemen